Dolní Poolšaví

Lidé žijící kolem řeky Olšavy ji milovali a milují nadevše. Malá říčka líně se vinoucí v údolí mezi Prakšickou vrchovinou a Hluckou pahorkatinou, zdvihající se kopce Bílých Karpat v dáli až po soutok s řekou Moravou udává Dolnímu Poolšaví osobitý a nezapomenutelný ráz. Od soutoku řek Olšavy a Moravy dohlédnete do Kunovic, města s historií sahající až do doby kamenné a bohatým kulturním životem. Udržuje se […]

Lidé žijící kolem řeky Olšavy ji milovali a milují nadevše. Malá říčka líně se vinoucí v údolí mezi Prakšickou vrchovinou a Hluckou pahorkatinou, zdvihající se kopce Bílých Karpat v dáli až po soutok s řekou Moravou udává Dolnímu Poolšaví osobitý a nezapomenutelný ráz.

Od soutoku řek Olšavy a Moravy dohlédnete do Kunovic, města s historií sahající až do doby kamenné a bohatým kulturním životem. Udržuje se zde tradice jízdy králů, od roku 2011 zapsané na seznam nemateriálního dědictví UNESCO. Zdejší verbíři jsou vítězi nejedné soutěže, tanečníci souborů protancovali nejedny páry bot, zpěváci se prozpívali až do ranního kuropění a muzikanti praskli nejednu strunu. V Kunovicích působí půldruhé desítky souborů, sborů a cimbálových muzik. Zvláštní pozornost věnují dětskému folkloru. Už dvacet šest let jsou místem, kde probíhá Dětský folklorní festival Kunovské léto. Z Kunovic pocházel také Jan Hrubý, parašutista, který ve II. světové válce položil život za naši svobodu, sochař Jan Habarta, pozornost jim věnoval František Kretz, Fanek Jilík, PhDr. Vilém Hrubý DrSc. a další významní občané. Město je známé leteckým průmyslem, z dílen bývalého závodu LET Kunovice pochází světově používaný letoun L410.

Putováním proti proudu řeky mezi Míkovicemi a Podolím v podolském katastru leží skrytá a nenápadná Přírodní památka, která představuje poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy. Kulturní a společenský život obce probíhá za vydatné podpory ženského pěveckého sboru Podolské Frišky a jejich dětí, Friščat. Místním i přespolním slouží půjčovna krojů. Každoročně se Podolí zapojuje do charitativní akce Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“, pravidelně pořádají např. koncerty folkové skupiny Děvčice, Dětský ples a Narozeniny mokřadů – výchovně vzdělávací ekologickou akci.

Popovice na Olšavu shlíží z návrší hojně převyšující okolní terén. K významnému kulturnímu dědictví obce patří Potomákovo muzeum lidových krojů, každoročně místní spolky pořádají krojový ples, fašank, výstavu vín, hody a další tradiční slavnosti obce. Děti od útlého věku navštěvují taneční soubor Popovjánek a chasa pak folklorní soubor Popovjan. K relaxaci i zábavě zve Amfík Bukovina, moderně zbudovaný sportovně–rekreační areál, který je svým vybavením a nabídkou vyžití jedním z největších v celém regionu. Každoročně se zde konají nadregionální akce – Tradiční jarmark, Seniorfestival, své místo zde mají divadelní představení a koncerty pod širým nebem.

Jako stuha se Olšava ovíjí kolem Veletin, malé obce s historií sahající až do roku 1131. Dnes jsou známé především areálem vinohradnických staveb v lokalitě „Stará Hora“, lisoven bez sklepa, které jsou mimo Veletin typické jen pro několik okolních obcí. Inspiraci zde hledal Dr. Lubor Niederle, profesor archeologie na Karlově univerzitě v Praze, který napsal z největší části právě ve Veletinách obsáhlé vědecké dílo z oboru archeologie „Slovanské starožitnosti”, známé u nás i v cizině, v roce 1910 si v obci postavil rodinný domek. Děti a mladí lidé udržují tradice, děvčata při vítání jara nošením Mařeny a nového léta, na svatodušní neděli pak obchůzkou Královniček, chlapci velikonočním hrkáním. Známý je také DFS Veleťánek, který byl v této obci založen již v roce 1980. V obci též působí dvě cimbálové muziky – Vinár a Litera.

Na meandry řeky Olšavy je krásný pohled v každém ročním období i z přírodní rezervace Rovná hora a z rozhledny nacházející se severně od Hradčovic, na Lhotkou, jež je součástí této obce. Rezervace je tvořena loukami a pastvinami ležícími na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů hmyzu. Počátky osídlení tohoto území spadají do mladší doby kamenné. Obec samotná vznikla v 11. století, na jedné z křižovatek starých obchodních a vojenských cest, směřujících do Čech, Slezska a Uher. V jejím samém centru  se nachází Slovácká hospoda, která místní tradice pojímá v tom nejširším slova smyslu, a to také svým nezapomenutelným interiérem. Vyhlášenou je dechová hudba Hradčovjanka, působí zde i mužský pěvecký sbor. Bohatá historie obce našla své vyjádření v publikaci „Hradčovice a Lhotka. Obec ve víru času“, která byla  vydána v roce 2017 ke 770. výročí první písemné zmínky o Hradčovicích.

Na Holomni, přítoku Olšavy, v nejvýchodnější obci Dolního Poolšaví Drslavicích stále dodržují tradice svých předků. Mezi ty nejkrásnější patří nošení Marka a Letéčka o Smrtné neděli, hrkání chlapců o Velikonocích a tradiční hody koncem října, kdy mládež při obchůzce obcí za zpěvu a vození živého berana dává vyniknout kráse našich krojů. Zajímavostí je sušírna ovoce v humně domu čp. 24, kde se dodnes suší ovoce podle původních zvyklostí. V katastru obce leží i místo, kde dříve stával zámeček Pepčín, který nechal postavit hrabě JUDr. Václav z Kounic pro svou druhou ženu Josefínu. Zámeček byl bohužel v roce 1981 srovnán ze zemí, nikoliv pak z paměti občanů Drslavic, kteří  spontánně 2x ročně přicházejí si toto místo připomenout v rámci setkání  občanů z širšího regionu. V katastru obce také můžete navštívit soustavu tůní, rybníku a suchého poldru na rozloze více než osmi hektarů, které byly realizovány ta účelem zádrže vody v krajině a ochrany části obce před povodněmi. Nejnovějším počinem je cyklotrasa začínající ve sportovním areálu obce směrem do Uherského Brodu. Srdečně vás zveme.

Oblast Dolního Poolšaví je jako všude na Slovácku typická svou pohostinností a vlídností, vínem, slivovicí a slováckým folklorem, přesvědčte se sami.

Toš vitajte v Dolním Poolšaví!

Představení mikroregionu: park u Obchodní akademie

Mikroregiony

Translate »
crosslist