Sokolovna

Sokolovna

Jednota Sokola v Uherském Hradišti byla založena v roce 1872. Od té doby se cvičilo např. v Měšťanské besedě, tělocvičně českého gymnázia a od roku 1890 v městské tělocvičně na tzv. Staré poště, dnešní Galerii Slováckého muzea. Z vybraných členských příspěvků zakoupili Sokolové v roce 1909 budovu restaurace a hotelu Koruna. Tento objekt pochází z druhé poloviny 19. století, z období historismu. Jeho průčelí získalo v rámci přestavby v roce 1905 hodnotné secesizující wagneriánské průčelí. Poté, co objekt získal Sokol, byl stavebně upraven, přistavěny šatny, pořízeno nové nářadí do tělocvičny a v zahradě vybudováno letní cvičiště. Plány rekonstrukce a přístavby vypracoval a také realizoval Josef Horák, poslední předválečný župní starosta. Sokolovna byla slavnostně otevřena 12. září 1909 a od té doby se v ní nebo na přilehlém cvičišti konaly všechny sokolské akce.

V roce 1919 město darovalo Sokolu část tzv. dobytčího trhu na rozšíření tělocvičny. K tomu účelu byl ustaven stavební odbor, který zahájil r. 1921 upisovací akci na stavbu. Ta byla započata 28. srpna 1928, projekt vypracoval architekt František Krásný z Prahy. Dnes již neexistující sochy na průčelí vytvořil akad. sochař Gustav Kavka. Stavbu vedl opět Josef Horák a nová sokolovna byla slavnostně otevřena 17. srpna 1930 v rámci župního sletu. Náklady na stavbu činily 1,5 milionu korun. V novém objektu byl vybudován vestibul, velký sál, jeviště s kruhovým horizontem a šatnami pro herce, přednáškový sál a byt pro sokolníka. V suterénu bylo ústřední topení, sprchy, skladiště a propadliště. V prvním poschodí galerie, balkony, sál pro loutkové divadlo, knihovna s čítárnou, župní kancelář a místnost pro pracovní odbory.

Od roku 1953 budovu začalo užívat Slovácké divadlo, pro jeho potřeby byla v roce 1957 provedena rekonstrukce podle projektu Ing. arch. Vladimíra Kalivody. V roce 1991, na základě smlouvy z předchozího roku, byla budova navrácena Sokolu, nyní ji užívá Slovácké divadlo.

Objekt není nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist