Sokolovna

Stěžejním sportovním spolkem v Uherském Hradišti byl Sokol. Ustavující valná hromada tělocvičné jednoty Sokol se konala v lednu 1872. Jednalo se v pořadí o již třicátou jednotu Sokola na Moravě, ale teprve druhou ve městě s tzv. německou radnicí. Prvním starostou Sokola byl zvolen Josef Müller a náčelníkem František Brzobohatý. Ve svých počátcích však spolek neměl svou budovu určenou pro cvičení. Nejprve se tedy cvičilo v Měšťanské besedě, a když byla vypovězena nájemní smlouva, tak došlo ke stěhování různě po hostincích. Zlepšení přinesl říjen 1885, kdy se Sokol nastěhoval do tělocvičen českého gymnázia ve staré poště (dnešní Galerie Slováckého muzea). Problémy s místy na cvičení nakonec vyřešila koupě hotelu Koruna. K budově byly přistavěny šatny, pořízeno nové tělocvičné nářadí a v zahradě upraveno letní cvičiště. Nová sokolovna začala sloužit svému účelu 12. září 1909. O deset let později město darovalo na rozšíření tělocvičny Sokolu část tzv. dobytčího trhu. Stavba byla započata roku 1928 a za dva roky byla v rámci župního sletu slavnostně otevřena (budova dnešního Slováckého divadla). Roku 1941 však došlo k rozpuštění Sokola a jeho výbor se mohl sejít až po osvobození. Hned 10. května se konalo první veřejné cvičení. Následující rok zahájili první poválečný sokolský ples Dana a Emil Zátopkovi. V rámci sjednocené po komunistickém puči v únoru 1948 byl Sokol včleněn do tělovýchovné organizace Let Kunovice pod názvem Sokol Let Kunovice a jednotě byl zabaven majetek. Jednota Sokol Uherské Hradiště navázala na své původní tradice až v květnu 1990. Postupně jí byl vrácen veškerý majetek a v prosinci 2004 sokolové slavnostně otevřeli sportoviště s moderním umělým povrchem.

Translate »
crosslist