Slovácké muzeum

Slovácké muzeum

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti patří k nejznámějším muzeím národopisné oblasti Slovácka i celé Moravy. Již od svého vzniku v roce 1914 se zaměřuje na uchovávání nesmírného bohatství lidové kultury zdejšího kraje, jakož i na archeologii, k nimž později přibylo výtvarné umění a historie.

Slovácké muzeum vzniklo díky nadšení vlastenecky orientovaných obyvatel města. První pokusy o zřízení muzea bezprostředně souvisejí s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské v Praze
v roce 1895, v Uherském Hradišti tehdy vznikl Komitét pro založení Slováckého muzea. Vzdor velkému úsilí, které jeho členové vyvíjeli, se nepodařilo muzeum zřídit a Komitét po deseti letech zanikl.

Prvním sídlem muzea se stala zrušená jezuitská kolej na dnešním Masarykově náměstí, v níž byly pro potřeby muzea uvolněny místnosti v prvním poschodí. Od roku 1913 v nich byly Františkem Kretzem a jeho spolupracovníky systematicky instalovány národopisné, archeologické a umělecké sbírky, základ fondu tvořila Kretzova sbírka keramiky. K slavnostnímu otevření muzea došlo 1. června 1914.
K tomuto datu bylo v muzeu vystaveno celkem 4 147 sbírkových předmětů.

V roce 1918 byly výstavní prostory muzea zabrány pro vojenské účely a sbírky byly provizorně uskladněny. Teprve v roce 1929 zakoupila městská rada pro potřeby muzea budovu bývalého hostince Na Střelnici vybudovaného ve Smetanových sadech v roce 1908 na místě původně dřevěné, od roku 1803 zděné městské střelnice. Po nezbytných úpravách prostor a instalaci sbírek bylo Slovácké muzeum znovu slavnostně otevřeno 15. srpna 1931.

V roce 1936, v souvislosti s přípravami Výstavy Slovácka 1937, byla budova muzea rozšířena přístavbou bočního křídla podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. Výstavba navazujícího křídla muzea, financovaná z výtěžku výstavy, byla zahájena v roce 1940, autorem projektu byl opět B. Fuchs. Na jaře 1943 byly v dokončeném objektu instalovány sbírky, zpřístupněné veřejnosti v létě téhož roku. V srpnu 1944 bylo muzeum, stejně jako ostatní muzea, výnosem ministerstva školství uzavřeno. Po osvobození byly sbírky zpřístupněny 9. 5. 1946.

Ve druhé polovině 20. století byl objekt několikrát opravován, poslední větší stavební úpravy proběhly v letech 1995–1997.

Na boční stěně budovy je mozaiková alegorie ročních období od akad. malíře Jano Köhlera z roku 1905, která sem byla přenesena ze zbouraného domu arch. Dominika Feye, který stával na hlavní křižovatce. Na travnaté ploše před muzeem stojí od roku 1960 busta Bedřicha Smetany, která je dílem akad. sochaře Jiřího Jašky.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist