Obchodní akademie

Dnešní budova vznikla roku 1869 jako novostavba německého vyššího gymnázia. Je situována v městském parku založeném na místě bývalé jezuitské zahrady. Po zrušení německého gymnázia zde bylo od roku 1919 sídlo české obchodní školy přemístěné z Reduty. Reprezentativním prostorem i po mnoha přestavbách a stavebních úpravách zůstala vstupní hala zaklenutá plochými pruskými klenbami, které se opakují i na chodbách. Na vstupní halu navazuje trojramenné schodiště se zábradlím tvořeným litinovými kuželkami.

 

Translate »
crosslist