Radnice na Masarykově náměstí

Radnice na Masarykově náměstí

Radnice je dnes tvořena dvěma historickými, funkčně i stavebně propojenými budovami a novodobou přístavbou. První z nich, nárožní dvoupatrový objekt, byl postaven pro městskou spořitelnu a městský úřad na místě dvou starších měšťanských domů v letech 1891–1893. Architektonicky působivá stavba vznikla podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Novorenesanční průčelí zdobí plastiky atlantů od pražského sochaře  Antonína Poppa a mezi nimi umístěný znak města. Tentýž sochař byl také autorem v minulosti odstraněných alegorických postav Síly, Pracovitosti, Spořivosti a Spravedlnosti, původně stojících před pilastry ve druhém patře hlavního průčelí.

Zasedací, dnes obřadní síň vyzdobil Joža Uprka nástěnnými malbami, které znázorňují založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení privilegií města Jiřím z Poděbrad. Motiv založení města je v jiné podobě, která zachycuje panovníka při vydání listiny z 15. 10. 1257, znázorněn v lunetě na jedné
z příčných stěn. Na protější je znak města, udělený Uherskému  Hradišti králem Matyášem Korvínem v roce 1481. Výzdobu síně dotváří nádherný pětiramenný secesní lustr, restaurovaný v roce 2009.

V době svého vzniku byla budova obdivovaným výrazem prosperity města, později však byla považována za hrubé narušení předprostoru osově komponovaného sousedního areálu jezuitského kláštera.

Součástí dnešního objektu radnice se stal i později připojený sousední dům č. p. 18, který byl rovněž postaven v novorenesančním slohu na místě staršího domu v období historismu třetí čtvrtiny 19. století a s objektem nové radnice tvoří od roku 1972 jednotný celek.

V roce 1997 byla dokončena ve dvorním traktu, v proluce orientované do Hradební ulice, přístavba radnice podle projektu architekta Štefana Čilíka.

Obnova obřadní síně proběhla v roce 2009, při ní byly rekonstruovány původní dřevěné parketové podlahy, repasována okna a dveře, na nichž bylo obnoveno původní tmavé fládrování, a očištěna výmalba stěn. S rekonstrukcí souviselo i řešení přilehlého prostoru přípravny, kde byly objeveny stopy po původní výmalbě. Ty se staly inspirací pro moderní tvarosloví a barevnost inspirované přírodou, ale také slováckým folklorem.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist