Kostel Narození Panny Marie v Sadech

V historických pramenech se nachází zmínka o mariánské kapli, kterou vévoda Oldřich Korutanský daroval v roce 1247 velehradskému klášteru. Dle názoru některých historiků stála tato kaple v dnešních Sadech. V 15. století zde byl vybudován kostel, z něhož se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou klenbou.

V 18. století byla chrámová loď zbarokizována. V roce 1876 kostel vyhořel a v následujícím roce byl znovu opraven. K dalším vnitřním úpravám došlo roku 1893, kdy byl postaven nový pseudogotický oltář od Josefa Runfgeldiera z Tyrolska. V roce 1895 bylo také v kostele objeveno původní gotické okno a v roce 1906 zde byly Matějem Strmiskou instalovány nové varhany. Roku 1937 amatérský archeolog Antoš Horsák prozkoumal sklepy pod starou kostnicí.

Kostel je jednolodní orientovanou stavbou s polygonálním závěrem kněžiště, obdélnou sakristií na jižní straně kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Je prohlášen kulturní památkou.

Translate »
crosslist