Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích

V době boje katolíků a evangelíků o mís­tní farnosti dal kostel vystavět na cestě do vinohradů Václav Kulíšek z Moravičan, někdejší městský písař, posléze hradišťský primátor, na základě smlouvy s městem z 18. prosince 1613. Jednoduchá stavba s hlavním oltářem a dvěma bočními - sv. Josefa a Večeře Páně, byla dostavěna v roce 1614. Kulíšek zakoupil pro faru podsedek a k výživě faráře věnoval lán polí, který byli povinni poddaní z Jarošova, Mařatic, Popovic a Podolí obdělávat. Městská rada věnovala nově založenému kostelíku část kostelního inventáře a zavázala se ročně platit na potřeby kostelíka 10 zlatých moravských. Po smrti manželky v roce 1614 se stal Kulíšek knězem a byl jmenován farářem u tohoto nově postaveného kostela. Za hlavním oltářem se ve zdi nachází kamenná kartuše s Kulíškovým znakem a fundačním nápisem. Kostel Nanebevzetí P. Marie tvoří dominantu na městském hřbitově jako hodnotná pozdně renesanční stavba s některými pokročilými, již raně barokními formami. Je to jednolodní orientovaná stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží.

Kostel je prohlášen za kulturní památku

Translate »
crosslist