Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu městského hřbitova, je hodnotnou pozdně renesanční stavbou s některými raně barokními formami. Vystavět ho dal v době boje katolíků a evangelíků o místní farnosti na základě smlouvy s městem z 18. prosince 1613 na cestě do vinohradů Václav Kulíšek z Moravičan, někdejší městský písař, posléze hradišťský primátor.

Přesné určení datace založení stavby se v literatuře i pramenech rozchází na dva údaje, a to na období 1610/1611 a 1613/1614. Letopočty 1610 a 1611 jsou vytesány do kamenné fundační desky Václava Kulíška, kterou nalezneme ve zdivu lodě vpravo od vstupu. Roky 1613 a 1614 uvedl sám iniciátor stavby Václav Kulíšek v jeho rukou psaném a do městských knih zaneseném fundačním zápisu datovaném 4. února 1637. Vyjdeme-li z předpokladu, že kamenná deska skutečně bezprostředně souvisí se stavbou kostela, pak můžeme letopočet 1610/1611 interpretovat jako fyzické založení stavby, tedy položení základního kamene, a následující údaje 1613/1614 jako duchovní založení spojené s fundačním zajištěním kostela i fary. Roku 1784 byl v okolí kostela založen městský hřbitov pro Uherské Hradiště.

V 18. století byla loď kostela druhotně zaklenuta a stavba zbarokizována. V tuto dobu byla také pravděpodobně vybavena barokním oltářem s odpovídajícím zasvěcením Nanebevzetí Panny Marie, jehož vznik je datován kolem roku 1740.

Při poslední obnově dokončené v roce 2013 byl objekt staticky zajištěn, opatřen promyšleným systémem odvlhčení zdiva i provětrávanou konstrukcí podlahy. Po obnovení krovu byla střecha opatřena novým pláštěm a také kamenné prvky a dveřní výplně se dočkaly restaurátorského zásahu. V interiéru byla instalována sochařská výzdoba, nová svítidla a lavice.

Nejzásadnějším počinem bylo navrácení historické podoby oltáře. Před zahájením obnovy bylo zjištěno na základě průzkumu a nálezu fotografie z 30. let minulého století, že na první pohled nevýznamný oltář je kvalitní barokní řezbářskou prací neznámého autora. Původní architektura oltáře stála na svém místě, avšak v průběhu let byla přemalována a upravena pomocí překližek a tapet. Chybějící plastiky světců a andělů byly dohledány na půdě fary, svatostánek ve skladišti farního kostela. Všechny prvky prošly náročným restaurátorským zásahem a byla jim navrácena původní polychromie z doby jejich vzniku.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist