Knihovna B. B. Buchlovana

BÝVALÁ SYNAGOGA – KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA

Někdejší synagoga představuje jedinou hmotnou památku židovské kultury v Uherském Hradišti. Židovský templ byl postaven židovskou náboženskou obcí v roce 1875 v novorománském slohu při severovýchodním okraji historického jádra města. Původní stavba měla jednoduchá hladká průčelí
s trojúhelníkovými štíty lemovanými dekorativní římsou a sedlovou střechu. Na rozdíl od většiny synagog není stavba orientována na východ, což bylo dáno prostorovými možnostmi v době vzniku (podél někdejší středověké hradby).

V roce 1904 byla uherskohradišťským stavitelem Antonínem Šupkou rozšířena a secesně upravena včetně doplnění kupole. Ve večerních hodinách 22. 6. 1941 byla zdemolována příslušníky oddílů SA a kolaborantské organizace Vlajka. Pokus o vypálení se nezdařil, byl však úspěšně zopakován v noci
12. srpna 1941. Z budovy zůstala jen ruina původně určená k demolici. Po válce však byla budova opravena a začala sloužit kulturním institucím, např. Slovácké filharmonii a pěveckému sdružení Svatopluk a od roku 1951 veřejné knihovně (dnes Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana).

Při rekonstrukci byl sakrální halový prostor zrušen vložením patra a budova změněna na dvoupodlažní. Po požáru v roce 1966 nebyly během rekonstrukce obnoveny některé detaily a architektonické články. Při povodni roku 1997 byla budova značně poškozena a musela být opravena, v roce 2004 byla obnovena také kupole.

Synagoga byla postavena jako jednolodní halový objekt v patře s galerií, přístupnou symetrickými schodišti, která navazovala na vstup. Severozápadní průčelí je koncipováno jako vítězný oblouk
s vysokou, valeně zaklenutou předsíní. Oblouk stojí na dvou předsunutých sloupech
s novorománskou hlavicí, nad obloukem je trojúhelníkový fronton nesoucí ve vrcholu desky Desatera. Uprostřed oblouku v přízemí je na osu prolomen vchod, dva menší vstupy jsou po stranách. Jihovýchodní průčelí je jednodušší, také zde je na osu proražen vstup, nad ním novorománské sdružené okno, jehož dvě části svírají nad sebou v půlkruhově zakončené šambráně kruhové okénko. Po stranách v přízemí i patře jsou situována půlkruhová okna.

V interiéru se nacházejí novorománské litinové sloupy, dodatečně vestavěn byl výtah a točité schodiště. Pro potřeby knihovny je využito rovněž podkroví a navštívit lze také vnitřní prostor kupole. Nalevo od hlavního vstupu je osazena pamětní deska s hebrejským a českým nápisem, připomínající postavení synagogy v roce 1875 a hradišťské židovské obyvatele, umučené za 2. světové války.

Knihovna nese své jméno po významné uherskohradišťské osobnosti, spisovateli, bibliofilovi a knihovníkovi Bedřichu Beneši Buchlovanovi.

Objekt je nemovitou kulturní památkou

Translate »
crosslist