Kino Hvězda

Počátkem 60. let 20. století město přistoupilo k záměru vybudovat na spojnici mezi centrem a novým sídlištěm Na Rybníku moderní kino. Brněnský architekt Zdeněk Michal vytvořil projekt víceúčelového objektu, jehož spodní stavba s kinosálem a nutným zázemím měla sloužit pro účely civilní obrany, horní nadzemní podlaží tvoří prostorné foyer a provozní prostory, uprostřed s respiriem. Objekt byl slavnostně zprovozněn v říjnu roku 1967. Po rekonstrukci v roce 2011 se možnosti využití rozšířily o pořádání konferencí, seminářů, dramatických a hudebních produkcí. Malé podium s hledištěm vzniklo v respiriu.

Translate »
crosslist