Kaple sv. Šebestiána

Kaple sv. Šebestiána

Votivní kapli v prostoru mezi vnějším a vnitřním opevněním před Kunovickou bránou, na nynějším Palackého náměstí, nechala postavit v roce 1716 hradišťská vojenská posádka pod vedením svého velitele Jiřího Adama z Říčan na památku obětí velké morové epidemie, která město postihla v roce 1715. Vysvěcena byla 16. srpna 1716 a později byla na vrcholu štítu osazena plastikou svatého Šebestiána, ochránce před morovou ránou a patrona vojáků, a dvěma pískovcovými vázami.

Průčelí jednoduché barokní stavby zdobí pískovcová kartuše, v níž latinský nápis s chronogramem osvětluje okolnosti vzniku kaple. Kaple je zaklenuta valenou klenbou s lunetovými výsečemi.

Kaple není jen připomínkou obětí morové epidemie, ale má také zajímavou novodobou historii. Až do šedesátých let 20. století stála pod úrovní terénu při okraji silnice, protínající Palackého náměstí. Se vzrůstajícím automobilovým provozem ve městě vyvstala nutnost rozšíření silnice, čemuž kaple bránila. Proto bylo v roce 1968 rozhodnuto o přesunu kaple na nové stanoviště. V lednu 1969 byla kaple vyzvednuta, posunuta o několik metrů jižním směrem na zvýšený terén a do konce roku 1971 celkově zrenovována. Poslední obnovou prošla v roce 2014.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist