Kaple sv. Šebestiána

Votivní kapli nechala v době moru roku 1715 postavit hradišťská vojenská posádka v prostoru mezi vnějším a vnitřním opevněním před Kunovskou bránou, na nynějším náměstí Palackého. Vysvěcena byla 16. srpna 1716 a později byla na vrcholu štítu osazena plastikou svatého Šebestiána. V lednu 1969 byla kaplička vyzvednuta, posunuta o několik metrů jihovýchodním směrem na zvýšený terén a do konce roku 1971 celkově zrenovována. Poslední obnovou prošla v roce 2014.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist