Justiční palác (SUPŠ)

Justiční palác 

Od poloviny 19. století bylo Uherské Hradiště sídlem okresního i krajského soudu, avšak teprve v roce 1884 byl vybrán pozemek ke stavbě jejich společného sídla na dnešním Palackého náměstí. Podmáčený a nerovný terén musel být zvýšen o dva metry navážkou ze zrušeného městského pevnění a základy objektu byly stavěny na pilotách. Byl určen pro krajský a okresní soud, úřad státního návladního, berní úřad a věznici pro 250 vězňů. V roce 1897 byl historizující novoklasicistní soubor budov dokončen. Současně s realizací reprezentativního sídla soudu, věznice s velkým dvorem a kaplí byla dotvořena také podoba severní strany náměstí, kde byly postaveny tři měšťanské domy.

Hlavní průčelí paláce je obráceno do Všehrdovy ulice, je členěno uprostřed a na bocích vystupujícími rizality, které jsou zdůrazněny pilastry s ionskými hlavicemi. Střední rizalit uzavírá trojúhelný štít se zubořezem. V interiéru se dochoval původní vstupní vestibul,  zaklenutý zrcadlovou klenbou
s lunetami, strop je vyzdoben alegorickými malbami.

V roce 1960 přestal palác sloužit svému původnímu účelu a o pět let později v něm našla své sídlo střední uměleckoprůmyslová škola, v části paláce sídlilo také okresní oddělení Sboru národní bezpečnosti a později, do roku 1993, policie.

Soubor bývalého justičního paláce s věznicí je nemovitou kulturní památkou.

Program:
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště /bývalý Justiční palác

sobota 9. září 2023
13:00 a 15:00          Komentovaná prohlídka bývalého Justičního paláce

neděle 10. září 2023
13:00 a 15:00          Komentovaná prohlídka bývalého Justičního paláce
10:00 a 11:00          Komentovaná prohlídka Franklovky (sraz u Franklovky, tř. Maršála Malinovského 368)
13:00 – 16:00          Workshop pro děti
10:00 – 17:00          Umprum kavárna ve foyer školy

Translate »
crosslist