Hotel Koníček

Hotel Koníček se nachází v bývalých historických prostorách, jejichž kapitola se začala psát již v roce 1872, kdy zde z bývalé sýpky byla zřízena výroba přepychových vozů a kočárů. Klasicistní nadsklepní dům s velmi hodnotným pozdně barokním – klasicistním sklepem je jedním z nejpozoruhodnějších v Mařaticích. Má sestupnou širokou šíji s klasicistní valenou hloubkově orientovanou klenbou s jedním párem lunet. Za ní je vlastní rozsáhlý sklep. Má cihelnou valenou stlačenou klenbu a niky s větracími otvory.Vnitřní dispozice nadzemí je vystavěna jako hmotová kopie původního objektu.V roce 1872 zde bratři Jan a Tomáš Hrčkovi společně s Eduardem Neugebauerem založili výrobnu přepychových vozů a kočárů, která měla v roce 1910 dvacet pět zaměstnanců. Zákazníkem firmy byl například rakousko-uherský minist zahraničí nebo majitelé buchlovského panství Berchtoldové. Po 1 . světové válce se firma specializovala na výrobu karosérií, avšak v době hospodářské krize zastavila v roce 1932 svou činnost.

V roce 2006 byly tyto prostory zrekonstruovány na hotel s restaurací.

Translate »
crosslist