Hotel a pasáž Slunce

Budova hotelu Slunce je jedinou dochovanou renesanční stavbou ve městě, byla postavena v roce 1578. Nejstarším známým majitelem je v roce 1602 zmiňován Jan Třebícký z Olivové hory. V letech 1629 až 1763 byl dům majetkem velehradského kláštera. Pod ochranu městských hradeb se na toto místo uchylovali mnichové hlavně ve válečných dobách. Vybudovali zde velkou komoru pro sklad soli. Od druhé poloviny 19. století sloužila budova jako hostinec a hotel zvaný U Zlatého slunce.

Na vyobrazení města před požárem, který město postihl roku 1681, je dům zachycen jako patrový se dvěma sedlovými střechami kolmými k průčelí, opatřenému štítem s renesanční vykrajovanou atikou. Tuto úpravu nahradila po požáru barokní mansardová střecha krytá šindelem, jak ji známe ještě z fotografií z konce 19. století.

Při radikální rekonstrukci v roce 1929 podle plánů stavitele Aloise Cvacha došlo k likvidaci renesančních konstrukcí. Majitelé domu, manželé Čápovi, nechali upravit průčelí a vestavět hotelové pokoje do půdních prostor. Secesní úpravy z roku 1904, které bychom dnes pokládali za hodnotné, byly touto opravou odstraněny.

V roce 1936 koupila hotel rodina Fojtova, ale její působení zde bylo v letech 1948 až 1991 přerušeno a dům byl po tuto dobu v majetku státu. Restituenti se po navrácení objektu snažili uvést jej do náležitého stavu. V roce 2001 koupila hotel Synot Real Estate, a.s., který byl investorem zatím poslední rekonstrukce, jejímž výsledkem je dnešní objekt hotelu a pasáže Slunce.

Dům je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist