Gymnázium

Historická budova Gymnázia

První česká střední škola na Slovácku, gymnázium v Uherském Hradišti, byla založena v roce 1884, avšak neměla vlastní objekt. Pro první školní rok poskytla místnosti k vyučování ve své budově Rolnická záložna. Na podzim roku 1884 uzavřel místní Ústřední odbor matice školské se zdejším stavitelem Josefem Schaniakem ml. smlouvu na vystavění nové gymnazijní budovy. Stavitel vypracoval projekt a budovu vlastním nákladem postavil za rekordních 11 měsíců. Na počátku následujícího školního roku ji předal do užívání a pronajal matičnímu odboru.

Stavba byla situována na místě bývalé Karlovy bašty, jež byla součástí barokního opevnění města. Patrová trojkřídlá budova tvoří půdorysně tvar písmene U, nádvoří mezi křídly bylo v rámci přístavby historického objektu zastavěno v roce 1891. V době svého vzniku patřila k nejhonosnějším budovám ve městě.

Její výrazné novorenesanční průčelí je v přízemí členěné pásovou bosáží, v patře mezi okny kolmými pásy sgrafit s rozvilinami a andílčími hlavičkami. Nad každým ze tří středových oken, která jsou
v horní části půlkruhová, jsou vyjádřeny symboly vědních oborů, v nichž se studenti gymnázia vzdělávali. Zastoupení zde má chemie s baňkami a křivulemi, matematika, geometrie a deskriptiva
s kružidlem a trojúhelníkem, zeměpis s globem a atlasy. Filozofii a náboženství představuje sova
s knihami a křížem, literaturu, krasopis a jazykovědu kalamář a brko spočívající na knihách a konečně historie, umění a poznání či vědění v obecném smyslu je vyjádřeno antickou amforou. Výzdobu průčelí doplňuje pod korunní římsou vlysový pás s rozvilinami a motivy andílků. Mezi nimi jsou rozmístěny kruhové terče se štukovými bustami významných českých vědců: při pohledu zleva je jako první Jan Amos Komenský, vedle Josef Jungmann, vpravo pak Jan Evangelista Purkyně a František Palacký. Uprostřed se skví nápis GYMNASIUM.

Přestože objekt není nemovitou kulturní památkou, má velký kulturně historický význam.

Translate »
crosslist