Gymnázium

Historický objekt pochází z let 1884 až 1885 a byl vystavěn podle projektu stavitele Josefa Schaniaka. Místní Ústřední odbor matice školské uzavřel se stavitelem smlouvu na vystavění nové gymnazijní budovy v roce 1884, ten vypracoval návrh a budovu vlastním nákladem postavil a pronajal matičnímu odboru a následujícího školního roku ji předal do užívání. Gymnázium bylo první střední školou na Slovácku.

Patrová trojkřídlá budova tvoří půdorysně tvar U, má výrazné novorenesanční průčelí v přízemí s pásovou bosáží. V patře je budova zdobena sgrafity zpodobňujícími významné představitele vědních oborů 19. století. Střední rizalit průčelí je zakončený střechou neckového tvaru, nízké sedlové střechy křídel jsou v pohledu kryty vodorovným atikovým nástavcem. Vstupní vestibul je zaklenutý dvěma nízkými neckovými klenbami. V letech 1977 - 1979 byla škola rozšířena přístavbou pavilonu s učebnami, propojeného spojovacím krčkem se starou budovou. V roce 1999 byla dokončena stavba tělocvičny.

Přestože objekt není prohlášen kulturní památkou, má velký kulturně historický význam.

Translate »
crosslist