Farní budova a farní zahrada

Fara – dům č.p. 36

Budova římskokatolického farního úřadu stojí na místě dvou domů, z nichž jeden byl farou již od středověku. V historických pramenech první zmínka o faře je datována rokem 1466, kdy je uvedeno, že se nachází ve špatném stavu. Druhý dům náležel nobilitovaným měšťanům, v roce 1620 vyhořel a grunt zůstal pustý až do roku 1637. Tehdy dům koupil děkan Václav Kulíšek, zřídil v něm kaplanství a spojil jej s domem sousedním. Oba domy pak dostaly společné popisné číslo 36.

Dnešní podoba fary odpovídá klasicistní úpravě, provedené na počátku 19. století, se zachováním rysů předcházející barokní přestavby. Ke dvěma hloubkovým traktům staršího renesančního levého domu byla připojena symetrická část s podélnou nosnou zdí. Z renesančního domu zůstala dodnes zachována místnost s valenou klenbou a olištovanými lunetami při náměstí a podsklepený špýchar v navazujícím dvorním křídle. Ze zbývající pravé části fary odpovídají barokní přestavbě obě místnosti uličního traktu. Klasicistní úpravu dokumentují klenby ostatních místností fary i hospodářského křídla s chlévy. Úpravy patra a fasády byly provedeny v letech 1879 až 1890.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist