Dům knihy Portal

Dům knihy Portal, se zachovalým gotickým portálkem v přízemí, sídlí v původním měšťanském domě č. p. 35 na Masarykově náměstí.

Do náměstí se obrací novoklasicistní fasádou.

Dnešní šířková dispozice domu se zaklenutím v průjezdu pochází z klasicistní přestavby. Podélná střední nosná zeď v pravé části půdorysu protíná barokní klenby staršího hloubkového uspořádání.

Z předcházející renesanční stavby je dochována renesanční část portálku složeného z druhotně osazených částí. Přestavba a nadstavba pater s historizující novoklasicistní úpravou fasády proběhla v letech 1879 až 1890. Na počátku 20. století následuje řada úprav týkající se obchodního přízemí z let 1905, 1911 a 1920.

Dům byl prohlášen za nemovitou kulturní památku.

 

Translate »
crosslist