Dům knihy Portal

Měšťanský dům č. p. 35

Měšťanský, později nájemní dům s barokně a klasicistně klenutými prostorami, dochovaným raně renesančním portálem a druhotně vloženým gotickým portálkem v přízemí. Dům byl v 17.–18. století

v držení různých šlechtických rodů, od počátku 19. století se stal natrvalo měšťanským majetkem. Zajímavostí je, že od poloviny 19. století až do první světové války zde bydleli úřední lékaři.

Dnešní šířková dispozice domu se zaklenutým průjezdem pochází z doby klasicistní přestavby. Jednotlivá patra fasády do náměstí jsou členěná kordonovou římsou, mezi prvním a druhým patrem bohatěji profilovanou a zdobenou motivem třešniček. Fasáda do dvora je pavlačová s litinovým zábradlím. Podélná střední nosná zeď v pravé části půdorysu protíná barokní klenby staršího hloubkového uspořádání.

Přestavba a nadstavba pater s historizující novoklasicistní úpravou fasády proběhla v letech 1879–1890. Na počátku 20. století, v letech 1905, 1911 a 1920, následovala řada úprav týkající se obchodního přízemí, určeného pro filiálku České průmyslové banky. V první polovině šedesátých let zde sídlila redakce okresních novin Slovácká jiskra, od roku 1965 cestovní kancelář Čedok a v roce 1992 knihkupectví Portal, dnes Dům knihy Portal.

Své sídlo zde má od roku 1999 Nadace PORTAL pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových, bronzovou desku na fasádě vytvořil akad. sochař Otmar Oliva.

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Translate »
crosslist