Dům č.p. 238 na Palackého náměstí

Objekt pochází z let 1891 až 1897 a nese stopy historismu konce 19. století tvarově čerpajícího z renesance. Průčelí je pětiosé s nárožním rizalitem nesoucím arkýř, který je zakončen lunetovou římsou. Vstupní vestibul je zaklenut křížovou klenbou. Zajímavé je schodiště, na jehož mezipodestách jsou půlválcové niky zaklenuté konchami s plastickou mušlí. Některé místnosti jsou zdobené štukovým dekorem.

Spolu se sousedními domy vytváří severní frontu náměstí, které vzniklo po zrušení pevnosti ve vnějším opevňovacím pásu mezi bývalými Kunovskými branami. Domy vznikly v souvislosti s reprezentativní historizující stavbou justičního paláce v sousedství a sloužily pro bydlení advokátů působících v justičních službách. V současné době zde sídlí speciální škola.

 

Translate »
crosslist