VELIKÁNÍ HRADIŠŤSKÉHO SOUMĚSTÍ

Datum: 09.09.2023
Čas od: 16:00 do: 18:00 hodin
Místo: Smetanovy sady

Region Uherskohradišťsko byl a zůstává múzickou oblastí, která nejen plodí, ale i přitahuje tvůrce všech žánrů. Výtvarníci, spisovatelé, básníci, taneční soubory, sbory, cimbálové a hudecké muziky, slovácká filharmonie, základní umělecká škola, komorní koncerty…To všechno jsou pilíře, na kterých vyrůstá zdejší kulturní život. Těmito cestami procházely zájemci od dětských let, kteří našli své vzory a učitele, jejichž rukopis v sobě nesou dál…
Právě kolem vzácných a silných osobností, institucí, situací i okolností vznikají uskupení, která přinášejí důležité propojení mezi tradicí a živou kulturou. Pro všechny představuje tato tvorba velkou lásku i naplnění smyslu života. Choreografové, hudební upravovatelé, tanečníci, muzikanti a zpěváci - Taneční soubor Hradišťan, JP kapela a RabiGabi a.G z Uherského Hradiště, Folklorní soubor Kunovjan a Cimbálová muzika Kunovjan z Uherského Hradiště, Soubor písní a tanců Dolina, Cimbálová muzika Bálešáci a Staroměští mládenci ze Starého Město. Nabídnou své myšlenky proměněné do tance, hudby a písní, každý z nich přináší takový způsob vyjádření, který charakterizuje symbiózu s kořeny našeho kraje. Tento odkaz je pro nás stálým životním motivem, který je nutné si uvědomovat a přirozeně a citlivě si jej připomínat.

1. CHODÍM, CHODÍM (Verbuňk)
FS Dolina a CM Bálešáci, Staré Město
Autor choreografie: Erik a Jitka Feldvabelovi
Hudební úprava: Ondřej Bazala
2. EJ, VRŤ SA DÍVČA (Staroměstská sedlcká)
FS Dolina a CM Bálešáci, Staré Město
Autor choreografie: Jitka Feldvabelová

Hudební úprava: Ondřej Bazala

3. LÁSKO, MILÁ LÁSKO
TS Hradišťan a JP kapela, Uherské Hradiště
Autor choreografie: Ladislava Košíková

Autor hudby: Jiří Pavlica

4. ROZHOVOR, SVATOJÁNSKÝ
TS Hradišťan a JP kapela, Uherské Hradiště
Autor choreografie: Ladislava Košíková
Autor hudby: Jiří Pavlica
Sólo zpěv: Tereza Bek, Radek Šipka, Marek Modlík
5. JAK SA TOČÍ KAČA (z Korytné)
FS a CM Kunovjan, Uherské Hradiště
Autor choreografie: Romana Habartová a David Pavlíček
Hudební upravovatel: Pavel Šupka, Petr Pomajbík
6. DUNAJSKÁ VODIČKA (z Raslavic)
CM Bálešáci, Staré Město
Sólo zpěv: Erik Feldvabel
Hudební úprava: Ondřej Bazala
7. LÁSKA VOJENSKÁ (z Kubry)
FS Dolina a CM Bálešáci, Staré Město
Autor choreografie: Lenka Konečná-Šútorová
Hudební úprava: Ondřej Bazala
8. HRADIŠŤU, HRADIŠŤU (z Hradišťska)
Zpěv: Staroměští mládenci, Staré Město
9. STÍNÁNÍ BERANA
Taneční soubor Hradišťan a JP kapela
Autor choreografie: Ladislava Košíková
Autor hudby: Jiří Pavlica
Sólo zpěv: Erik Feldvabel
10. OVEČKY – ZBOJNIČKY (z Terchové)
Dívky FS Kunovjan a CM Kunovjan, Uherské Hradiště
Autor choreografie: David Pavlíček
Hudební úprava: Pavel Šupka
11. DIRE-GELT (Zaplatit, nezaplatit…)
Taneční soubor Hradišťan a Rabi Gabi
Autor choreografie: Hana Achilles
Autor hudby: Evžen Uher
Sólo zpěv: Anna Pospíchalová, Tereza Bek
12. MODRÉ Z OBLOHY (Figurální z Hradišťska)
FS a CM Kunovjan, Uherské Hradiště
Autor choreografie: David Pavlíček
Hudební úprava: Pavel Šupka
Sólo zpěv: Daniel Falešník
13. ZE SKLEPA DO VÝKLENKU NEBE
Taneční soubor Hradišťan a JP kapela
Autor choreografie: Ladislava Košíková
Autor hudby: Jiří Pavlica
13. STAROBABSKÉ (Rozverné z Hradišťska)
Dívky z Doliny a CM Bálešáci, Staré Město
Autor choreografie: Jitka Feldvabelová
Hudební úprava: Jiří Vaněk, Václav Mach
Sólo na akordeon: Jiří Šimek
14. IDÚ, IDÚ BABICE
Dívky FS Kunovjan a CM Kunovjan, Uherské Hradiště
Autor choreografie: Romana Habartová, Erika Snopková
Hudební úprava: Pavel Šupka
15. LEPŠÍ JE NEZLOBIT
FS a CM Kunovjan, Uherské Hradiště
Autor choreografie: Romana Habartová,
David Pavlíček, Erika Snopková
Hudební úprava: Pavel Šupka
16. MORAVSKÝ TANEC č. 1., Od země
Taneční soubor Hradišťan a JP kapela
Autor choreografie: Ladislava Košíková
Autor hudby: Jiří Pavlica
17. ŽENIČKO, ŽENO MÁ (ze Zálesí a Častkova)
FS Dolina a CM Bálešáci, Staré Město
Autor choreografie: Jitka Šeflová
Hudební úprava: Ondřej Bazala
18. U HRADIŠŤA MĚSTA ŠIBENIČKY
společný závěr

Hradišťan, dnes jako hudebně-taneční soubor, tvoří od roku 1950 v Uherském Hradišti. Po smrti zakladatele J. V. Staňka převzal v roce 1978 umělecké vedení Hradišťanu houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, od roku 1992 pracuje s taneční složkou Ladislava Košíková, od roku 1999 jako umělecká vedoucí.
Jejich společná dramaturgie se transformovala do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Pod nánosy historických období hledali to, co nás spojuje s generacemi před námi. Vznikají scénické obrazy, které vyjádřené současným jazykem nesou nadčasová poselství ukrytá v dávných rituálech, tancích, melodiích, slovech písní. Organizační vedoucí je Hana Achilles. Se zvyšováním interpretačních nároků na muzikanty i tanečníky se významně prosazuje jejich autorská tvorba.
Obě složky souboru se často vydávají vlastní cestou. Dnes se taneční skupina představí s JP kapelou Jiřího Pospíchala, houslisty, pedagoga a ředitele Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, který stmeluje místní hudebníky v žánrové pestrosti a kvalitě a také s Hudební skupinou RabiGabi a.G, která v Uh. Hradišti vznikla v roce 2010. Většina členů prošla ve své aktivní činnosti známými muzikami Uherskohradišťska. Hledání něčeho nového je přivedlo na myšlenku začít hrát klezmer, s možností využívání i okamžitých muzikantských nápadů.

Folklorní soubor Kunovjan je spolkem mladých lidí, kteří ztvárňuje folklor do jevištní podoby osobitým způsobem, často s využitím zvykosloví a prvky tanečního divadla. Na přelomu let 1969–1970 navázal na kunovický Slovácký krúžek a proměnil se do nové podoby jako mládežnický, se základnou nejstarších Děcek z Kunovic a Kunovjánku s vedoucím tehdejšího tanečníka Hradišťanu Miloše Plachého. V roce 1983 se v rámci aglomerace soubor přesunul do Uherského Hradiště a funguje tu dodnes.V roce 2017 převzala vedení taneční složky Radka Hlawiczka, organizačním vedoucím je Michal Duda.
Neoddělitelnou součástí taneční složky je Cimbálová muzika Kunovjan. Současná podoba muziky vznikla postupným vývojem z cimbálové muziky Slováckého krúžku v Kunovicích, který vyvíjel svou činnost od třicátých let minulého století. Nepopiratelnou zásluhu na tváři kapely má především její umělecký vedoucí Jaroslav Schottl, ale také primáši Jaroslav Zatloukal a Pavel Šupka.

Soubor písní a tanců Dolina působí od roku 1956 na scéně Starého Města, kde ve zdejších písních, tancích a lidových obyčejích nachází podněty pro svou činnost, zábavu a radost souboru a diváků, do níž rád vnáší nové neotřelé prvky. Soubor se podílí na udržování tradic, z nichž staví své vlastní příběhy. Soubor se proslavil na poli verbuňku díky Josefu Bazalovi a Eriku Feldvabelovi.
Partnerem souboru je Cimbálová muzika Bálešáci, která vznikla v roce 1997 rozrůstáním tria fléten, od roku 2008 oficiálně jako Bálešáci s uměleckým vedoucím Ondřejem Bazalou a primášem Tomášem Vavříkem. Ke Starému Městu patří od roku 1997 Staroměští mládenci, uskupení bývalých tanečníků a verbířů souboru Dolina. Tato seskupení umělců se potkávají na scéně poprvé v historii.

Účinkují:

Taneční soubor Hradišťan, um. vedoucí Ladislava Košíková, org. vedoucí Hana Achilles
JP kapela, Uherské Hradiště, um. vedoucí Jiří Pospíchal
RabiGabi a.G, Uherské Hradiště, um. vedoucí Ing. Ivo Kunc, org. vedoucí Michal Buček
FS Kunovjan, Uherské Hradiště, um. vedoucí Radka Hlawiczka, org. vedoucí Michal Duda
CM Kunovjan, Uherské Hradiště, um. vedoucí Jaroslav Schottl, org. vedoucí Jaroslav Zatloukal
Soubor písní a tanců DOLINA, Staré Město, um. vedoucí Jitka Feldvabelová, org. vedoucí Aleš Rada
CM Bálešáci, Staré Město, um. vedoucí Ondřej Bazala
Staroměští mládenci, Staré Město, um. vedoucí Ivo Mikuš, organizační vedoucí Roman Škrabal

Autor pořadu: Romana Habartová 

Translate »
crosslist