RABI GABI A.G & TANEČNÍ SOUBOR HRADIŠŤAN

Datum: 10.09.2023
Čas od: 10:30 do: 12:00 hodin
Místo: Knihovna BBB

RabiGabi a G.

Skupina RabiGabi a.G vznikla v roce 2010.
Většina členů prošla ve své aktivní činnosti známými folklorními muzikami z oblasti Uherskohradišťska.

Hledání něčeho nového je přivedlo na myšlenku začít hrát klezmer. Klezmeři, jak známo,  byli muzikanti ryze lidoví, kteří ve svých produkcích využívali možnosti okamžitých muzikantských nápadů (jak říkali, četli noty přímo z hvězd). V tomto bodu průniku si je klezmer a moravský folklor velmi podobný.

Skelet původního programu vznikl na podkladech dlouhodobého zájmu o staré nahrávky (tehdy LP desky) z Evropy i celého světa. V roce 2011 absolvovali první vystoupení a byli mile překvapeni ohlasem obecenstva.

To je vedlo k tomu, že oprášili starý gramofon, navštívili světové klezmerské weby a odtud dále čerpali podklady pro svou činnost...

S Tanečním složkou souboru Hradišťan spolupracuje skupina RabiGabi a.G již několik let.

Taneční složka Hradišťan

Hradišťan zaujímá přední místo ve vývoji i interpretaci folkloru v českých zemích. Těší se velké oblibě a uznání nejen doma, ale i v zahraničí. Hradišťan překračuje hranici pouhého přenesení lidové písně, tance či rituálu na jeviště, hledá jejich podstatu hluboko ve filozofických myšlenkách lidového umění, jež se vyslovují k stále platným hodnotám současného světa.

Uměleckou vedoucí tanečního souboru je od r. 1992 Ladislava Košíková, absolventka JAMU v Brně, obor Taneční umění. Věnuje se choreografii, režijní práci i pedagogické činnosti v oblasti divadla, tance a pohybové výchovy (Konzervatoř Brno, JAMU). V autorské dvojici s Jiřím Pavlicou vytvořila s tanečním souborem výrazná scénická pásma: Biblická zastavení, V proměnách času, Skrytá tajemství, O Slunovratu, Třikrát je člověk.

Taneční soubor Hradišťan realizuje taneční projekty i s jinými hudebními tělesy, především pod vedením Jiřího Pospíchala. Připomeňme také díla posledních let - scénické ztvárnění Kytice B. Martinů s Filharmonií B. Martinů na Smetanově Litomyšli a s Pražskou komorní filharmonií na Pražském jaru, Svatby I. Stravinského a Catulli Carmina C. Orffa s Czech Ensemble Baroque (opět na objednávku MOF Smetanova Litomyšl), scénické provedení České mše vánoční J. J. Ryby, hudebně-taneční zpracování židovských klezmerů společně s uskupením RabiGabi, hudebně-taneční projekt Na plese národů Rakouska-Uherska ve spolupráci se zlínskou Filharmonií B. Martinů a dirigentem S. Vavřínkem. Za zmínku určitě stojí spolupráce Tanečního souboru Hradišťan s orchestrem Wiener Philharmoniker na komponovaném pořadu z děl B. Smetany a A. Dvořáka v choreografii L. Košíkové (dir. N. Harnoncourt).

No ACF gallery field data found
Translate »
crosslist