MUŽSKÉ SBORY ZPÍVAJÍ

Datum: 09.09.2023
Čas od: 14:00 do: 15:30 hodin
Místo: Kolejní nádvoří, Jezuitská kolej

MUŽSKÝ SBOR RATÍŠKOVICE 

Patnáctičlenný sbor, vystupuje v krojích, které náleží do skupiny krojů národopisné oblasti jižního Kyjovska, z této oblasti taky čerpá většinu písní do svého programu. Zpívá také lidové písně z jiných národopisných oblastí.
Vystupuje při různých příležitostech, ke kterým se tento žánr hodí. Má za sebou řadu úspěšných vystoupení na různých folkloristických festivalech, setkáních mužských sborů a jiných kulturních akcích v České republice ale i v zahraničí.

Slovácký mužský sbor působí při Osvětové besedě v Ratíškovicích se sídlem v Ratíškovicích.

MUŽSKÝ SBOR BUCHLOVICE 

Mužský sbor pracuje pod vedením Stanislava Mikuláštíka a kromě zpěvu dokonale sladěných tónů umí všichni muži také tančit. Jejich taneční umění je však možné na jevišti vidět pouze v jednom jejich pásmu - "Na pivo". Dalším charakteristickým znakem všech členů MS je láska k vínu.

Mužský sbor je od počátku doprovázen pouze hrou na housle - kontry, v nedávné době však přibyly jako doprovod moravské dudy (gajdy) a další nástroj, kterým mužský sbor disponuje, je malý stolní cimbál.

Mužský sbor zve každoročně spoustu svých kolegů do Buchlovic na Kosecké písně, Reprezentativní výstavu vín, nebo na Zpívání o víně.
Na oplátku jsou také zpěváci MS zvaní do blízkých i vzdálených obcí na podobné akce, či setkání mužských sborů.

V roce 2020 vydal Mužský sbor profilové CD s názvem 'Tady néni nic". Natáčelo se ve studiu ZUŠ Veselí nad Moravou za odborného dohledu hudebního režiséra Jana Maděriče a zvukového mistra Martina Vavříka. Na natáčení se podílela i cimbálová muzika Rubáš, příležitostný ženský sbor složený z dcer tatínků z mužského sboru, hudecká štverka Sudovjanu, gajdošská štverka, či hodová banda ve složení akordeon, klarinet, tuba, ozembuch.

 

MUŽSKÝ SBOR KUNOVICE

Mužský sbor byl založen v r. 2005 jako spolek zpěváků, kteří milují slovácké tradice a především písničku v celé její barvitosti, kráse a plnosti. Založení proběhlo netradičně od „zeleného stolu“ kulturní komise při Městském úřadu Kunovice. Avšak myšlenka byla natolik nosná, že již na druhé zkoušce bylo přítomno 15 zpěváků, jichž většina zůstala dodnes. Od té doby se mnohé změnilo, avšak „tah na branku“, který se projevuje v pečlivé přípravě na každé vystoupení se nezměnil.

Na pravidelných zkouškách pod vedením Pavla Bartošíka se modeluje umělecká tvář sboru, kterou znají naši posluchači.
Zpíváme písničky především ze Slováckého Dolňácka, ale i jiných oblastí Moravy. Máme také vlastní tvorbu, která reflektuje radosti i strasti běžného života.

Za uplynulá léta se sbor vyprofiloval v těleso, které je především pravidelným účastníkem a spolupořadatelem akcí města Kunovice jako hody, fašaňk, jízda králů apod. Sám vytvořil samostatné programy jako je v Kunovicích Kácení máje s cenou pro „Májového dřevorubce“, vyhlášení „Čestného Straňana“ města Kunovice při fašaňkové zábavě na Pálenici a v sousedním Uherském Hradišti je to program mužských sborů „Zpívání s cimbálem“ při Slavnostech vína a „Zpívání mužských a ženských sborů“ při pouti ke sv. Rochu.

MUŽSKÝ SBOR KNĚŽPOLE 

Jsme skupina chlapů různého věku i povolání, se společnou zálibou v pěkné písničce a dobrém vínečku. Společně se věnujeme sborovému zpívání převáženě lidových písniček, ale nebojíme se zabrousit i do vážné hudby. Účastníme se různých kulturních akcí z nichž některé i pořádáme.

MUŽSKÝ SBOR LADNÁ 

Sbor byl založen v roce 1995 jako Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané. Uměleckým vedoucím je František Macinka a organizačním vedoucím Martin Vlk.
Po dobu své existence vydali již 3 CD nosiče - 1. Dojeli k Vám Lanštorfčané, 2 Lanštorfská kaplička dlúho stójí, 3. Za lanštorfsků dědinů řeka Dyja teče.
Účastní se různých folklorních akcí, Otevřených sklepů a doma v Ladné každý rok pořádáme také Předhodové zpívání. To letošní se koná 15.9.2023 - tímto Vás zveme k nám do Ladné.
Translate »
crosslist