GABRIELOVCI

Datum: 10.09.2023
Čas od: 16:00 do: 18:00 hodin
Místo: Kolejní nádvoří, Jezuitská kolej

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela prošla od svého vzniku v roce 1992 dlouhým muzikantským i lidským vývojem.
Původně hudecká kapela hrající příležitostně ve vinných sklepech se postupně rozrostla o řadu dalších mladých muzikantů. Hudecká minulost nás donutila najít způsob jak vytvořit plný a barevný souzvuk všech nástrojů a hlasů, vedla nás k zamyšlení nad harmonickým zpracováním lidových písní, nad tempem jejich přednesu či jejich frázováním. Vlastně jsme měli také velké štěstí, protože se kolem nás točila spousta starších a zkušených muzikantů, kteří nás dobře míněnou radou, ba i kritikou nutili zamýšlet se nad tím, co, proč a jak hrajeme. Tehdy jsme si poprvé položili otázku, čím nás tato zájmová činnost tolik naplňuje, co nám přináší a co můžeme jejím prostřednictvím předávat dál .  Zamýšleli jsme se nad odkazem předchozích generací lidových muzikantů a hledali vlastní možnosti. Poprvé jsme si vytyčili cíle a společně hledali cestu k jejich dosažení. Společně jsme se radovali z každého úspěchu a společně vzdorovali drobným i větším krizím, kterými procházela kapela i jednotlivci. Časem jsme pochopili, že souhra a harmonie v kapele se nesmí týkat jen hraní, ale musí být i součástí našich mezilidských vztahů. Ať už jsme více či méně výrazné muzikantské osobnosti, naše síla je ve společném lidském prožitku, který jako své sdělení předáváme těm, kdo nám chtějí naslouchat.

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela z Babic je skupinou mladých hudebníků z Uherskohradišťska, kteří se hlásí k odkazu dolňáckých cimbálových muzik. Kapela reprezentuje region nejen na domácích scénách, ale i v zahraničí, kde moravská lidová hudba nachází a oslovuje nové posluchače. V roce 2006 byla Cimbálová muzika Stanislava Gabriela oceněna titulem „Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006“ a v dubnu 2007 získala ocenění „FOSKAR 2006“.

Link: http://www.cmsg.cz/

No ACF gallery field data found
Translate »
crosslist