FS ROZSUTEC, ŽILINA

Datum: 10.09.2022
Čas od: 16:30 do: 17:30 hodin
Místo: Kolejní nádvoří, Jezuitská kolej

Folklorní soubor Rozsutec, Žilina

Folklórní soubor Rozsutec, který vznikl v roce 1965, se již dříve zařadil mezi nejvýraznější interprety slovenského folklóru. Svědčí o tom nejen pravidelná účast na významných domácích i mezinárodních festivalech, ale také několik prestižních vyznamenání a ocenění. Téměř 60-členný kolektiv mladých lidí pracuje v současnosti pod taktovkou vedoucího souboru a choreografa Štefana Muchu. Zřizovatelem souboru je město Žilina, provozovatelem Městské divadlo Žilina.

V bohatém repertoáru souboru jsou zastoupeny prakticky všechny významnější folklórní regiony Slovenska - Kysuce, Orava, Liptov, Horehroní, Myjava, Zemplín. Hudebně taneční a pěvecká interpretace lidových tradic uvedených regionů je založena na důkladné znalosti místního zvykosloví, které je zpracováno citlivě a se smyslem pro působivé estetické umocnění výsledného tvaru.

Se souborem je od jeho založení neodmyslitelně spojena originální těrchovská muzika, zpěv a tanec. V tomto ohledu přispěl Rozsutec výraznou měrou k rozvoji svérázné hudební tradice Jánošíkova kraje. I zásluhou jeho dlouholeté tvůrčí činnosti si terchovská (nebeská) muzika udržela podobu jedné z nejarchaičtějších lidových hudeb na Slovensku.

Soubor je pojmenován podle nejkrásnějšího vrchu pohoří Malá Fatra. Společně je spojuje nejen název, ale také vytrvalý zájem lidí a síla autentického zážitku.

Translate »
crosslist