EŠTĚ SA PODÍVÁM

Datum: 09.09.2023
Čas od: 18:30 do: 19:30 hodin
Místo: Kolejní nádvoří, Jezuitská kolej

Staroměští mládenci 

Psal se rok 1997 a skupinka mladých chlapců, tančících ve folklorním souboru Dolina, nazpívala písně na podbarvení reportáže o Velikonocích. Tenkrát si řekli, že by mohli založit mužský pěvecký sbor. Tančení s děvčaty bylo v té době mnohem zajímavější, tak došlo jen na jednu zkoušku...

... druhá zkouška se konala až v roce 2013. Chlapci už nebyli tanečně aktivní, proto nic nebránilo tomu, aby se začali scházet při pravidelných zkouškách sboru.

Letos je tomu 10 let, co spolu trávíme pondělní večery a rozhodli jsme se, že tohle období pro Vás (i nás) zhmotníme do Vzpomínek. Naší domovskou kapelou je CM Bálešáci ze Starého Města, úzce spolupracujeme s CM Ohnica z Uherského Hradiště a CM Dolina nemůže chybět, protože nás doprovázela a formovala v tanečních letech.

Přejeme příjemný poslech.

NAPSALI O NÁS: 

Od nadšení k fenoménu (Magdalena Múčková)

Obliba sborového zpívání lidových písní se na jihovýchodní Moravě v posledních třiceti letech stala novým fenoménem. Pokud budeme mluvit o slováckém Uherskohradišťsku, kde v současnosti zpívá více než pětadvacet mužských sborů, v drtivé většině jde o aktivitu spíše seniorskou. V mnoha případech plní zkoušky i vystoupení především funkci společenskou/kontaktní s patrnou snahou pokračovat v předchozím aktivním folklorním (především tanečním) životě. Málokde se k výše napsanému přidá i nelehká ambice v nové roli růst a zdokonalovat se. Právě to je případ našich STAROMĚSTSKÝCH MLÁDENCŮ, u nichž se snoubí láska k lidové písničce s touhou neztratit její blízkost ani po letech aktivního tanečně-souborového bytí (což ostatně dokládá i repertoár tohoto nosiče). V jednom z Danajáckých koncertů jsem tento ansámbl oslovila ke spolupráci a jejich zpěvem byla upřímně okouzlena… Staroměští chlapi zpívají zkrátka dobře, navíc z duše a od srdce - jejich projev je osobní, niterný, ale zároveň suverénní. Především ale poučený a uchu lahodící. A to je, alespoň pro mě, známka nejvyšší hodnoty. Ostatně - poslouchejte a posuďte sami…

Staroměští mládenci (David Pavlíček)

Jen název samotný ve mně vždy vzbuzoval, a stále ještě vzbuzuje, drobný úsměv. Prý mládenci…, vůbec ne. Tanečníci, verbíři, zpěváci, navíc neuvěřitelně intonačně vybavení. Z jejich projevu je cítit odžitá zkušenost, nepřenositelná hrdost, um a cit pro region. Hezky se na ně dívá, ještě lépe se to poslouchá. Vůbec ne mládenci, ale chlapi, úžasní chlapi to jsou.

Zásah na první poslech (Jiří Plocek)

Připravoval jsem před lety k vydání na CD neobvyklý projekt s názvem Moravské hlasy. Jeho zvláštnost spočívala v tom, že obsahoval písně v čistě zpěvním provedení, bez noty instrumentálního doprovodu.  Výběr interpretů pokrýval několik regionů jihovýchodní Moravy a byli na něm zastoupeni sólisté, dua, tria a sbory.  Za všechny pozvané uvedu legendární zpěvačku Vlastu Grycovou, aby bylo jasné, že jsme se snažili o výběr z nejlepších. Vybrané zástupce z Uherskohradišťska jsme natáčeli v půvabném kostele v Mařaticích. Když přišli na řadu Staroměští mládenci, devět dobře naladěných chlapů, a začali zpívat, užasli jsme s kolegou zvukovým mistrem Milanem Vidlákem už po prvních taktech. Ta plnost v harmonii a hutnost hlasů - a jako kdyby zpívali jedním dechem!  Jen jsme se na sebe podívali a bylo to jasné: Máme závěrečné a vrcholné číslo celého výběru! A pokaždé, když si od té doby tu nahrávku poslechnu, cítím stejně intenzivní dojetí jako při prvním poslechu.  Díky, přátelé!

Nespoutaná energie (Jan Rokyta)

Na počátku června 2019 se v hudebním cyklu Zpěvem k srdci Českého rozhlasu Ostrava za doprovodu Cimbálové muziky Ohnica představil Staroměstský mužský sbor. Jeho koncertní vystoupení svým obsahem dokonale naplnilo oficiální název hudebního tělesa: poprvé jsou Staroměští mládenci repertoárem, výrazem a zkušeností dokonale ukotveni ve svém rodném regionu hradišťského Dolňácka, po druhé jsou – dámy prominou – genderově perfektně vyváženi, do třetice pak vládnou ohromující interpretační a stylovou jednotou skupinového projevu. Staroměští mládenci potvrzují celým svým bytím starou osvědčenou pravdu, že u skvělých kolektivů (a tedy i sborů) je celek daleko více než pouhý součet jeho částí. A tklivá Dúbravěnka zelená či temperamentní taneční nápěvy ze Starého Města a Bílovic? Ty se po těch čtyřech letech ještě stále vznášejí někde nad ostravskou plání se stejnou nespoutanou energií, kterou Staroměští mládenci rozdávají nejen svým posluchačům, ale neméně i sami sobě. Vážení pánové, ať vám to ještě dlouho zpívá k naší i vaší potěše!

Translate »
crosslist