CANTICUM CAMERALE

Datum: 10.09.2023
Čas od: 13:30 do: 14:30 hodin
Místo: Kostel Zvěstování Panny Marie

Smíšený komorní pěvecký sbor Canticum Camerale se od svého založení sbormistrem Romanem Válkem v roce 1982 věnuje převážně dobově poučené interpretaci staré hudby z období Ars Nova, Renesance a baroka a mimoto se také podílí na hudebních projektech Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně či Městského divadla Zlín.
Velkou část své činnosti pod vedením sbormistra Eduarda Tomaštíka od r. 2006 směřuje ke znovu-uvádění děl staré, převážně barokní hudby vzniklé zejména na Moravě, která nebyla v novodobé historii interpretována.
Kromě toho v roce 2010 sbor uvedl v premiéře opus současného autora a člena sboru Miroslava Hromádky pro sbor a continuo Missa brevis, r. 2018 Hromádkovo Requiem z r. 2017, r. 2021 Te Deum téhož autora a dnes oncertu uslyšíte provedení jeho nových opusů a poté Missu Brevis.

Koncert uvede současnou duchovní hudbu autora a sbormistra Miroslava Hromádky

  • V první části zazní poslední opusy z roku 2022
  • poté Missa brevis z r. 2010
  • Sbor vystupuje v počtu cca 18 - 25 zpěváků včetně sólistů
  • Dirigent
  • 5 hráčů na hudební nástroje
Translate »
crosslist