POĎTE VŠECÍ TÚTO CESTÚ

Datum: 10.09.2023
Čas od: 10:45 do: 12:30 hodin
Místo: Kolejní nádvoří, Jezuitská kolej

Poďte všeci túto cestú…

Pořad navazuje na komentované krojované přehlídky, které jsou na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek realizované již patnáct let vždy s odborným scénářem (2007–2022). V letošním roce chceme poukázat na oblékání poutníků při děkovných či prosebných poutích v okolí Uherského Hradiště a Uherského Brodu.

Poutě se konaly od nepaměti, avšak na Uherskohradišťsku poutní tradice zesílila po roce 1863, kdy se na Velehradě slavilo milénium příchodu Cyrila a Metoděje. Obyvatelé začali navštěvovat různá poutní místa, na jejichž cestu si připravovali nejen své oblečení, ale všechno co k putování potřebovali. My se vydáme na pouť na Velehrad, na městskou pouť k františkánům do Uherského Hradiště na tzv. porcinkulu neboli pouť škapulířskou. Místní z Mařatic a okolí chodívali na pouť o svátku Nanebevzetí Panny Marie do Mařatic a Jarošovjané o svátku sv. Rocha na Rochus. Svatoantonínská pouť na kopec sv. Antoníčka nad Blatnicí se konala několikrát do roka, jednak o svátku sv. Antonína 13. června, pak o svátku sv. Petra a Pavla 29. června a děkovná pouť koncem srpna. Na pouť na  Provodov na tzv. Maleniska  o mariánských svátcích v srpnu a v září chodili hlavně obyvatelé obcí v okolí Zlína, Luhačovic a Uherského Brodu, ale zavítali tam i mnozí z Hradiště a okolí. Slavná byla pouť růžencová, pořádaná vždy první neděli v říjnu v Uherském Brodě. Tam se scházeli především poutníci z blízkého i širšího okolí, ale i z nejbližších obcí na Slovensku.

Poutě neměly jen rozměr náboženský a duchovní, ale také sociální a kulturní. Účast na poutích byla pro svoji sváteční atmosféru dočasným odpoutáním se od každodenních povinností a životních starostí. Prostřednictvím poutí poznávali lidé širší domovinu, farnosti utužovaly pocit sounáležitosti, navazovala se nová přátelství a rozšířil se okruh sňatkových možností. Podle toho, jaký charakter pouť měla, pak volili poutníci své oblečení a brali s sebou to, co k putování potřebovali.

10. září 2023 v 10. 45 vyjde poutní procesí z náměstí Komenského a půjde přes Masarykovo náměstí na Kolejní nádvoří, kde se uskuteční letošní komponovaný pořad Poďte všeci túto cestú.

Autor: PhDr. Ludmila Tarcalová a Mgr. Marta Kondrová 

Translate »
crosslist